Prof.Dr. Güner DAĞLI
Anestezi ve Reanimasyon

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)/