Dr.Ögr.Üyesi Alper SERÇELİK
Kardiyoloji
Kıbrıs-1963

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/Ankara

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlığı /Ankara

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanlığı/Bursa