Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Çocuk (Pediatrik) Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı'nın ana konuları, çocukluk çağı kan hastalıkları ve kanserleridir. 

Çocukluk çağında sık görülen anemiler (kansızlık), beyaz küre hastalıkları, kanama - pıhtılaşma bozuklukları, lösemiler, lenfomalar ve solid tümörler çalışma alanlarını oluşturmaktadır. 

Çocukluk çağı kanserleri, vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile ortaya çıkan, farklı bölgelerde gelişebilen ve dolaşım yoluyla tüm vücuda yayılarak sağlığı bozan ve hayatı tehdit eden bir hastalık grubudur. Çocuklarda görülen en sık ölüm nedeni arasındadır. 

Gerek kan gerekse de kanser ile ilgili hastalıklarda erken tanı büyük bir önem teşkil etmektedir. Bazı hastalıklar bulguları ile erken tanıya sebebiyet verebildiği için çocukta gözlemlenen olumsuzlukta çocuk hematoloji ve onkoloji birimine başvurmak gerekmektedir.

Hastalıkların büyük kısmı poliklinik düzeyinde ayaktan izlenirken, özellikle lösemi ve kanserler yatarak tedavi olurlar.


Güncelleme Tarihi: 8/4/2022 4:26:20 PM