Endokrinoloji ve Metabolizma

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarında en son klinik gelişmeler göz önüne alınarak hastalarımıza tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.
 
Polikliniğimizde;
 
* Diyabetes mellitus (Şeker hastalığı)
 
* Tiroid bezi hastalıları
 
   > Hipertiroidi,
 
   > Hipotiroidi,
 
   > Nodüler guatr (Tiroid tümörleri)
 
* Hipertansiyon
 
* Obezite
 
* Metabolik sendrom
 
* Hipofiz bezi hastalıkları
 
   > Prolaktinoma
 
   > Akromegali
 
   > Cushing hastalığı
 
* Hirsutizm (Vücutta kıl artışı) ve adet düzensizliği
 
* Gelişme geriliği
 
* Böbrek üstü bezi hastalıkları
 
* Üreme sisteminin hormonal bozuklukları
 
* Metabolik kemik hastalıkları
 
   > Osteoporoz
 
   > Hiperparatiroidi
 
   > Hipoparatiroidi
 
Lipid metabolizması hastalıkları (Kolesterol ve Trigliserit) tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
 
Diyabetes mellitus hastalarına en son klinik gelişmeler göz önüne alınarak tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.
 
Nodüler tiroid hastalarına ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak nodülün karakteristik özellikleri değerlendirilmektedir.
 
Gestasyonel diyabetes mellitus (gebelik diyabeti) hastalarının tanı ve takipleri yapılmaktadır.
 
Obezite hastalığının ayırıcı tanılar göz önüne alınarak tetkik ve tedavisi yapılmaktadır. Hastalar zayıflama programına alınarak tedavi edilmektedir.
 
Gelişme geriliği (boy kısalığı, seksüel gelişme geriliği) olan hastalarda altta yatan nedenler araştırılarak tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.
 
Vücutta tüylenme artışı ve adet düzensizliği, göğüsten akıntı (galaktore) yakınması olan hastalarımıza modern tedavi hizmeti sunulmaktadır.
 
Kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) ve kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) olan hastalarda detaylı inceleme yapılarak tedavisi verilmektedir.
 
Osteoporoz hastalarında hastalığın diğer nedenleri de göz önüne alınarak, gerektiğinde hormonal tetkikler yapılarak tedavileri düzenlenmektedir.
 
  
Telefon: 0.342.211 50 00 (5344)

Randevu: 0.850.811 87 65
 
e – randevu: www.sankotip.com


Güncelleme Tarihi: 7/22/2019 5:40:57 PM