GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi

Dünya Sağlık Örgütüne göre GETAT ‘Fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanı sıra sağlık durumunun sürdürülmesinde yararlanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve deneyimlere dayalı, etkinliği bilimsel olarak açıklanabilen veya açıklanamayan, bilgi, beceri ve uygulamalar bütünüdür.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın yaygınlaşmaya başlaması ile tedavi standardizasyonu ve denetimi gerekliliği doğmuştur. Dünya Sağlık Örgütü ilk defa 2000 yılında “Geleneksel Tıp Araştırma ve Değerlendirme Metodolojileri Rehberi ” , 2014 yılında geleneksel tıbbın güvenli ve etkili kullanımını teşvik eden “Pekin Deklarasyonu”nu yayımlanmıştır. Ülkemiz de dünya ile eş zamanlı olarak 2014 yılında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğini yürürlüğe koymuştur.

Farklı alanlarda standardize eğitim tanımlanmış olup yetkili merkezler tarafından teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Bundan sonraki süreçte geleneksel tıbbın sağlık sistemi ve batı tıbbı ile entegrasyonu, eğitim ve araştırmaların artması büyük bir gelişme olacaktır.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında usulsüz ve bilgisizce yapılan uygulamaları önüne geçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2014’te yayınladığı bir yönetmelikte GETAT uygulamaları yetkisini yalnızca bu alanda sertifikalı eğitim programlarını başarıyla tamamlamış hekimlere ve sadece kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimlerine verilmiştir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Nelerdir?
Homeopati
Fitoterapi
Ozon Terapi
Kupa-Hacamat
MezoterapiCGF/PRP Uygulamaları


Güncelleme Tarihi: 8/4/2022 4:28:47 PM