Göz Hastalıkları

GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

KATARAKT CERRAHİSİ VE REFRAKTİF KATARAKT CERRAHİSİ

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, kısa sürede, ağrı duymadan ileri bir teknik olan FAKO yöntemiyle katarakt ameliyatı yapılmakta, katlanabilen göz içi merceği yerleştirilerek net görme sağlanmaktadır. Uzak ve yakın görme için ya da  astigmatizmanın giderilmesine yönelik çok odaklı ve/veya astigmatik Premium Lens uygulanması yapılmaktadır Bunun yanı sıra yüksek miyopi durumlarında saydam mercek değişimi ya da göz içi mercek yerleştirilmesi gibi cerrahiler uygulanarak lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek bozukluklar düzeltilebilmektedir.  

RETİNA HASTALIKLARI VE VİTREORETİNAL CERRAHİ

Diyabetik retinopati, retina damar tıkanıkları ve yaşa bağlı görme merkezi bozuklukları (sarı nokta hastalığı) Optik Koherans Tomografi (OCT), fundus flöresein anjiografi (FFA-göz anjiyosu) ve en yeni teknolojik cihaz olan OCT-Anjiografi (ilaçsız göz anjiosu) kullanılarak tespit edilir. Kliniğimizde retina dokusuna zarar vermeyen mikropulse lazer ve sarı dalga boylu lazer kullanılarak retina hastalıkları tedavi edilebilmektedir. Yaşa bağlı görme merkezi bozukluklarında (Sarı Nokta Hastalığı) ve diyabetes mellitüs ve retina damar tıkanıkları gibi görme merkezinde ödem (makula ödemi) yapan retina hastalıklarında göz içi enjeksiyonları yapılmaktadır. Ayrıca göz içi kanamaları, retina dekolmanı ve görme merkezini ilgilendiren delik ya da zar oluşumu gibi durumlarda vitreoretinal cerrahi işlemler uygulanmaktadır.

KORNEA HASTALIKLARI

Keratokonus gibi kornea hastalıklarının tanı, takip ve tedavisi kliniğimizde yapılmaktadır. Bu hastalarda sert ve hibrid kontakt lens uygulamalarının yanı sıra Kross-linking uygulamalarıda mevcuttur. Kornea nakli cerrahisi için hastaların değerlendirilmesi ve gerektiğinde keratoplasti ameliyatları da kliniğimizde yapılmaktadır.

KONTAKT LENS

Refraktif bozukluklarda hastalara yumuşak ve sert kontakt lens uygulaması yapılmaktadır.

GLOKOM

Göz tansiyonu (glokom) rahatsızlığı olan hastalarda bilgisayarlı görme alanı, retina sinir lifi analizi ile ölçümler yapılmakta, tanı-tedavi ve takip edilmektedir.

ŞAŞILIK

Şaşılık tanı ve tedavisiyle, göz tembelliği tedavisi SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmaktadır.

OKÜLOPLASTİ

Göz kapak bozuklukları, kanal tıkanıklığı varlığında tanı-takip ve tedavisi yapılmaktadır.

GÖZ KLİNİĞİ’NDEKİ CİHAZLARINDAN BAZILARI:

•    AngioVue OCT-Anjiyo cihazı

•    Cirrus Spectral Domain OCT cihazı

•    Canon CX-1 fundus floresein anjiyografi cihazı

•    IOL Master 700 swept source optik biyometri cihazı

•    Pentacam kornea topografi cihazı

•    Topcon Ön Segment Görüntüleme Sistemi

•    Görüntülemeli İndirekt Oftalmoskop cihazı

•    Oküler ultrason cihazı (A/B mode)

•    Humphery Bilgisayarlı Görme Alanı cihazı

•    Leica M822 Oftalmik mikrocerrahi ameliyat mikroskobu

•    Alcon Centurion Vision Sistem (Fakoemülsifikasyon cihazı)

•    Alcon Constellation vitrektomi cihazı

•    Mikropulse ve sarı dalga boyu retinal lazer cihazı

•    YAG Laser

Telefon: 0.342.211 50 00 (5356 - 5388)

e - randevu: www.sankotip.com

Randevu: 0 850 811 87 65


Güncelleme Tarihi: 7/22/2019 5:52:52 PM