4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ

YEREL: olaymedya.com - Gaziantep Pusula - Bursa Haber - Haber Türk - haber16 - ege.net - Antalya Son Haber - HaberMarmara - Kars Manşet- Aksiyon Haber - spor.beyazgazete - NeHaber 24 - Beyaz Gündem - Malatya Güncel - Hatay İnternet Tv - yazargazetesi.com - İstanbul Haber- gazeterize - detayhaberler.com - Aydın24 - Haber Gazetesi- Referans Gazetesi- Haber 342 - Medya Gazetesi- Gaziantep Ekspres Gazetesi- Bursa Sancak - Güncel Gazete - Maraş Gündem - newsbursa.com - Gaziantep YeniÇizgi- haberofisi.com - konyagazetesi.com - HaberAnkara- Kent Haber 46 - Kanal 46 - Gaziantep Haberler - Haber Flash - Maraş Ana Haber - anadolupress - maraspusula.com - Telgraf - 02nethaber -marashaber.com - Haber Merkezi46 - Adıyamanlılar - Yaman Haber - adiyamananaliz.com - gazianteppostasi.com - Gaziantep Sabah Gazetesi- Gaziantep Doğuş Gazetesi- Gaziantep Ekspres Gazetesi- Vip Haber - adiyamanilkhaber.com - Tokat Haber - haberhanesi.com - Adıyaman YeniYol - Gaziantep Çağdaş - Gaziantep Güncel - Gaziantep Güneş Gazetesi- Gaziantep Haber - Gaziantep Olay Gazetesi- Gaziantep te ZaferGazetesi- Metropol Gaziantep - Yeşil Nizip - Adıyamanlılar - Beyaz Gündem - gazeterize - gazianteptutku.com - adiyamansondakika.com - TokatHürsöz Gazetesi- yeniyolgazetesi- adiyamansondakika.co

(ULUSAL: Sabah Gazetesi

(AJANS: Gazikent 27 - memohaber - My Gaziantep

 

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. YILDIRIM:

“KANSER TÜM DÜNYADA GÖRÜLEN BİR SAĞLIK SORUNUDUR”

 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, kanserin tüm dünyada görülen bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklama yapan Prof. Dr. Yıldırım, bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında kanserin, tüm gelişmiş vegelişmekte olan ülkelerde hızla ciddibir yük haline geldiğini belirtti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / TıbbiOnkolojiUzmanı da olan Prof. Dr. Yıldırım, “Kanser araştırmalarında ve kanserle mücadeledeyapılan tüm ilerlemelere rağmen öngörülebilir gelecekte hastalığın tamamen ortadan kaldırılamayacağı bir gerçektir” dedi.

Kanserin, yüzde 46'sı gelişmiş ülkelerde olmak üzere, dünya çapında tahmin edilen yılda 10 milyon yenivaka sıklığı ile önemlibir küresel sağlıkolduğunun altını çizen Prof. Dr. Yıldırım, hastalığın yılda yaklaşık 7 milyondan fazla can kaybına yol açtığını kaydetti.

KANSER NASIL OLUŞMAKTADIR?

“Kanser, çok eski zamanlardan beri bilinmesine karşın, nedenleri konusundaki ilk bilgiler yaklaşık 200 yıl önce elde edilmeye başlamıştır” diyen Prof. Dr. Yıldırım, kanserin oluşumu ile ilgilişu bilgileriverdi:

“Genel olarak kanserin tek bir hücrenin malign (kötü huylu) dönüşümü sonucunda geliştiğikabul edilmekle birlikte, bu olay klinik anlamda karsinogenez (normal hücrelerden kanserli hücrelerin meydana gelmesi) için yeterli değildir.

Karsinogenez çok basamaklı bir süreçte, değişik karsinojen (kanser yapıcı) faktörlerin (kimyasal, fiziksel ve viral) etkisiyle uzun bir sürede gerçekleşir. Kanser hücresinin büyüme ve çoğalma sürecinde meydana gelen genetik (onkogenler, antionkogenler, vb.) değişiklikler, konakçı faktörleri ve tümör- konakçı etkileşimi(anjiogenez, invazyon, metastaz) sonucunda bir tümör kitlesi ortaya çıkar. Kanser gelişim sürecinde hücrede izlenen yapısal ve fonksiyonel değişiklikler çeşitli faktörlerin etkisiyle olmaktadır. Kısaca karsinojen olarak adlandırdığımız bu faktörler başlıca;kimyasal karsinojenler, fiziksel karsinojenler (radyasyon, UV) ve biyolojik (viral, bakteriyel) karsinojenlerdir.

Sonuç olarak, mevcut bilgilerimize göre karsinogenez, kesin çizgilerle ayrılmış olmamakla birlikte, birkaç basamakta gerçekleşmektedir. Kimyasal,fiziksel ve viral karsinojenlerin hücrenin genetik yapısını etkilemesiyle büyüme ve çoğalmayı artıran ve tümör baskılayıcı genlerin inaktive olmasınınyanı sıra, programlı hücre ölümü baskılanması sonucunda kontrolsüz çoğalma sürecibaşlar. Genetik yapıda meydana gelen ek değişiklikler(karsinojen ajanlar veya herediter bozuklukların etkisiyle) sonucunda kansere dönüşüm meydana gelir.”

ÜLKEMİZDE SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ

Prof. Dr. Yıldırım, ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanser türlerinin sırasıyla akciğer, prostat, kolorektal ve mesane kanseriolduğunu, dünyadaise mide kanserinin 4’üncü sırada yer aldığını, Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk sırayı prostat kanserinin aldığına vurgu yaptı.

Kadınlarda ise ülkemizde en sık görülen kanserlerin sırasıyla meme, tiroit, kolorektal ve uterus kanseriolduğunu anlatan Prof. Dr. Yıldırım,“Dünyada bu sıralamada meme, kolorektal, akciğer ve uterus kanserişeklindedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde meme, akciğer, kolorektal ve tiroitkanseriolarak sıralanmaktadır” diye konuştu.

KANSER OLUŞUMUNDA SUÇLANAN FAKTÖRLER

Kanserin herkesi etkilediğini, hasta, aile ve toplum üzerinde muazzam bir yük oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, “Kanser ülkemizde vedünyada ölüm nedenleriarasında ikincisırada yer almaktadır. Yaşam kaybının küresel olarak yaklaşık altıda biri, ülkemizde ise beşte biri kanser nedeniyledir” ifadeleri kullandı.

Kanserden yaşam kayıplarının yaklaşık üçte birinin başlıca beş̧davranışsal ve beslenme ile ilgilirisk faktörlerinden kaynaklandığını bildiren Prof.Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:

“Tütün kullanımı, yüksek beden kütle indeksi(fazla kilolu ya da şişman olma), meyve ve sebzeyi az tüketme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol kullanımı. Tütün kullanımı kanser için en önemli risk faktörüdür ve kanser ölümlerinin yüzde 22’sinden sorumludur. Hepatit ve insan papillomavirüsü (HPV) gibikansere neden olan enfeksiyonlar, düşük ve orta gelirli ülkelerde kanser vakalarının yaklaşık yüzde 25'inden sorumludur.

Günümüzde kanserin yüzde 30-50’si risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejileriniuygulama yoluyla önlenebilir. Birçokkanserin iyileşme olasılığı, erken tanı konmuş̧ ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksektir. Hangi bölgede olursa olsun kanserle mücadelede ve kanser hizmetlerinde öncelikler belirlenirken kanser yüküne ve o bölgede yoğun biçimde görülen kanser türlerine yönelik bilgi esas alınmalıdır.”

KANSERDEN KORUNMADA UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

Kanserden korunmada kansere yol açtığı düşünülen etkenlerden sakınmanın, bunlarla etkileşimi en aza indirmenin ve prekanseröz (henüzkanserleşmemiş) lezyonların kanserleşmesine engel olmanın önemine de değinen Prof. Dr. Yıldırım, uyulması gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

“1. Sigara içmeyin, içirmeyin.

2. Haftada 3- 5 gün düzenliegzersiz yapılmalı.

3. Şişmanlamayın.

4. Günde 4-5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmeli.

5. Doymuş yağ miktarını diyette en aza indirilmeli.

6. Günde bir kez düşük dozda aspirin alınmalı (kolon kanserinde koruyucu etkidedir).

7. Alkol kullanılmamalı, kullanılıyorsa alkol miktarı azaltılmalı.

8. Güneş yanıkları ve uzun güneş banyolarından kaçınılmalı.”

KANSERDE ERKEN TANI MÜMKÜN MÜDÜR?

Kanserde erken tanı olanaklarının bazı kanser türlerinde mümkün olduğunu anımsatan Prof. Dr. Yıldırım, sözlerini  şöyle tamamladı:

“Sonuç olarak, kanser n kontrolünde korunma  ile başlayan süreç, tarama çalışmaları ve sonunda kanserli hastanın terminal dönemde palyasyonuna kadar uzanmaktadır. Tüm aşamalarda, toplum ve hekimlerin eğitim  önemlidir. Hastanın yaşam kalitesin  artıran destek tedavilerle kanser tedavisi  ve sonuçlarının izlenmesinde başarı  için, multidisipliner (disiplinler arası) yaklaşım zorunludur.”

Güncelleme Tarihi: 2/2/2021 1

DİĞER HABERLER
 • “MİDE ÜLSERİ HER YAŞTA GÖRÜLEBİLMEKTEDİR”

 • DOÇ. DR. KARAKUŞ SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE

 • SINAV KAYGISIYLA BAŞA ÇIKABİLME

 • BEL FITIĞI VE TEDAVİSİ

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE SGK’DAN TEŞEKKÜR BELGESİ

 • PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI

 • 10 MAYIS DÜNYA İNME ÖNLEME GÜNÜ

 • HEMŞİRELİK HAFTASI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE BAŞPARMAKTAN ANJİYO İŞLEMİ

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLANDI

 • DÜNYA ASTIM GÜNÜ

 • ÇOCUKLARDA KULAK NEZLESİ

 • KOMPLEKS BOŞALTICI FİZYOTERAPİ PROGRAMI

 • DÜNYA SEPSİS GÜNÜ

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ VE HASTANESİNDE TIP BAYRAMI KUTLAMALARI

 • KALP YETMEZLİĞİ VE KORONER KALP HASTALIĞINDA EECP TEDAVİSİ

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDEN YENİ BİR HİZMET

 • DÜNYA KANSER GÜNÜ

 • COVID-19 DÖNEMİ VE YENİ EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE AKADEMİK YÜKSELMELER VE ATAMALAR

 • 14 MART TIP BAYRAMI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE VE ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE KORONAVİRÜS AŞISI ARAŞTIRMASI

 • 4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OPR. DR.YAZICIOĞLU HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE YENİ YIL ETKİNLİĞİ

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ROMATOLOJİ KLİNİĞİ HİZMETE GİRDİ - ROMATOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. KISACIK HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • SANKO’DA, “BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ SEMPOZYUMU” DÜZENLEDİ

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE ATAMA -KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI DOÇ. DR. BÜLENT MEŞE, HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • PSİKOLOG IŞIL AFAT, SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ YILMAZ HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE EŞİNE BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

 • MEVSİM GEÇİŞİNDE BESLENME

 • DÜNYA DİYABET GÜNÜ’NDE UYARI

 • SANKO HASTANESİNDE KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ TEDAVİSİ

 • ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ

 • 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ

 • ORGAN BAĞIŞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

 • ORGAN BAĞIŞ HAFTASI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE AKADEMİK YÜKSELMELER DEVAM EDİYOR

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDEN DÜNYA MENOPOZ GÜNÜ AÇIKLAMASI

 • MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE EMZİRME HAFTASI ETKİNLİĞİ

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ORGAN NAKİL MERKEZİ

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI OPR. DR. KENAN DEMİRBAKAN HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ KLİNİĞİ HİZMETE ALINDI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI / TIBBİ ONKOLOJİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVER HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • FİBROMİYALJİ SENDROMU

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI DOÇ. DR. YÜKSEL HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI PROF. DR. TÜRKÇÜOĞLU HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GAZİANTEP’TE İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

 • MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE ANNE SÜTÜ EĞİTİMİ

 • ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMASI - SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ FİZYOTERAPİSTİ ATEŞ: - “ÖN ÇAPRAZ BAĞ, DİZDE EN SIK YARALANAN BAĞDIR”

 • BÖBREK NAKLİ SONRASI İKİZ BEBEK MUTLULUĞU YAŞANIYOR

 • SIVI TÜKETİMİNİN ÖNEMİ -SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BESLENME VE DİYET UZMANI MUMCU: -“SUSAMAYI BEKLEMEYİN. GÜN BOYUNCA SIVI TAKVİYESİ YAPMAK SIVI KAYBININ ÖNÜNE GEÇECEKTİR” -“GÜNLÜK YETERLİ MİKTARDA SU TÜKETİMİ METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAKTADIR”

 • TÜP BEBEK UYGULAMALARI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DOÇ. DR. GÜZEL HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • "HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI UYGULAYICI EĞİTİM PROGRAMI”

 • ULUSAL KANSER HAFTASI