KBB HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ ALPER KANMAZ SANKO’DA

(YEREL: Güncel - Telgraf - Referans - Olay - Güne Bakış - Adıyaman - Haber - Sağlık Dünyası)

Güçlü ve başarılı hekim kadrosunu her geçen gün güçlendiren SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Kanmaz da görev yapmaya başladı.

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALPER KANMAZ, 1978 Yılında Gaziantep’te doğdu. İlköğrenimini Batman’da, ortaöğrenimini Adıyaman’da, Fen Lisesi, Tıp Fakültesi ve KBB Uzmanlık eğitimini Ankara’da tamamladı.

Uzmanlık eğitimi boyunca yurtiçi ve yurtdışında birçok bilimsel toplantı ve eğitimlere katıldı. Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Programı kapsamında araştırma görevlisi olarak da yurtdışında çeşitli kliniklerde çalıştı.

Mecburi hizmetini Şanlıurfa Birecik’te tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Kanmaz, Gaziantep Çocuk Hastanesi ve Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde bir süre çalıştıktan sonra SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Dr. Öğr. Üyesi Kanmaz, Fasiyal Plastik Cerrahisi Derneği üyesi olup bu alandaki ilerlemesine katkıda sağlayacak kara kalem portre ve kilden heykel çalışmaları ile uğraşmakta, ayrıca pediatrik KBB ile de ilgilenmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Kanmaz’ın yanı sıra SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği’nde halen Dr. Öğr. Üyesi Seyit Mehmet Ceylan ve Opr. Dr. İlyas Dişikırık da hasta kabul etmektedir.

SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB POLİKLİNİĞİ

Hasta değerlendirilmesi en son görüntüleme teknikleri ile rahat, doğru, kısa ve güvenilir biçimde yapılarak muayene, teşhis ve tedavi gerçekleştirilir.

A) Poliklinik Muayenesi:

Endoskopik Olarak Burun, Sinüs Ve Larenks Muayenesi:

Bu yöntemle kamera sistemi kullanılarak burun içinden gerçekleştirilen detaylı bir değerlendirme ve teşhis yapılabilmektedir. Ayrıca Fleksible şekilde uygulanması ile horlama ve ses kısıklığı sebepleri de ortaya konulabilmektedir.

Mikroskop altında dış kulak yolu ve kulak zarı muayenesi:

Bu yöntemle, dış kulak yolu ve kulak zarı hakkında tüm bilgiler elde edilir. Kulak zarı delikse ortakulak hastalıklarının teşhisi, bu yöntemle çok kolay olmaktadır olabilir. Dış kulak yolundaki buşon (kulak kiri), mikroskop ve aspiratör yardımıyla kulak zarına zarar vermeden temizlenir.

B) Tanı Yöntemleri:

Her türlü tanısal yöntem, hastanede uygulanmaktadır.

C) Cerrahi:

Burun Septoplasti (Deviasyon):

Burunda nefes alıp vermeyi engelleyen en önemli neden septum denilen burun bölmesindeki eğriliktir. Hastanemizde deviasyon ameliyatı, rijit optikler yardımıyla, yüksek başarı oranı ile rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

Türbinektomi (Parsiyel, Total):

Burun etlerinin alınması, genelde nefes alıp vermeyi engellemeyen alt burun etleri alerji, hava kirliliği, sigara gibi nedenlerle genişleyip büyürler. Burun tıkanıklığına neden olan hastalanmış burun etleri, endoskopik yöntemle alınırlar.

Polipektomi (Endoskopik):

Burunda mukozal alerjiye bağlı olarak ortaya çıkan şeffaf, sarımsı-beyaz, yumuşak, üzüm salkımını andıran selim oluşumlardır. Lokal ya da genel anestezi altında endoskopik ameliyatla polipler çıkartılırlar. Eğer hastada alerjik bünye varsa, çok iyi temizlenseler bile tekrarlama eğilimi gösterirler.

Sinüs; FESS (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi):

Uzun süreli antibiyotik tedavisine cevap vermeyen kronik sinüzit vakalarına, cerrahi yaklaşım önerilir. Sinüs kanallarındaki ve burun boşluklarındaki daralma ve tıkanıklıklar günümüzde "endoskopik yöntemle" ortadan kaldırılarak, fizyolojiye uygun sinüs havalanması ve drenajı sağlanır. Sağlam hiçbir dokusuna zarar vermeden, sadece hastalığa neden olan lezyonların çıkartılıp, hücrelerin temizlendiği FESS (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi) ile artık kronik sinüzit vakalarının %90' a yakını tedavi edilmektedir.

Boğaz; Adenoidektomi (Geniz Eti):

Büyümüş geniz etleri, orta kulakla boğazın arka kısmını birleştiren östaki borusunu tıkayarak, orta kulağın sıvı ile dolmasına ve dolayısıyla işitme kaybına neden olur. Sık tekrarlayan orta kulak iltihabı vakalarında, burun tıkanıklığına bağlı sinüzit, ağızdan nefes alıp verme, şiddetli horlamalarda, sık tekrarlayan ses telleri enfeksiyonlarında, geniz eti alınmalıdır. Ameliyat, kısa süreli genel anestezi altında gerçekleştirilir. Basit ve sorunsuz, riski az olan bir ameliyattır.

Ventilasyon Tüpü:

Orta kulak östaki borusu vasıtasıyla genize bağlanmıştır. Orta kulak basıncını, atmosfer basıncıyla eşit hale getirmeye yarayan bu boru, çocuklarda genellikle, geniz etinin aşırı büyümesine bağlı olarak tıkanır. Ortakulakta oluşan negatif basıncın etkisiyle, mukozalardan sıvı ifrazatı olur ve bu sık tekrarlayan otit ataklarına, işitme kaybına yol açar. Bu durumda, orta kulak basıncını eşitlemek için, ventilasyon tüpleri kulak zarı üzerine yerleştirilir. Bu tüpler, 5-6 ay sonra kendiliğinden, kulak zarı tarafından, dışarıya atılırlar.

Tonsillektomi:

Bademcikler, arka ağız boşluğunun her iki yanında bulunan bir lenf bezidir. Yılda beş kereden fazla tonsillit atakları, bademcikler arkasında apse, nefes alıp vermeyi engelleyecek kadar büyük bademcikler, kötü ağız kokusu, beta hemolitik streptekok enfeksiyonuna bağlı (beta mikrobu) akut eklem romatizması, böbrek iltihabı, kalp romatizması gibi komplikasyonlar durumunda, bademcikler koruma özelliklerini kaybetmiş, vücuda zararlı hale gelmişlerdir. Bu durumda, bademcik ameliyatına kara vermek gerekir. Ayrıca valdeyer halkası denilen, boğazdaki diğer lenf bezleri de, koruma görevini rahatlıkla yerine getirebilirler. Tonsillektomi ameliyatı, her yaşta ve her mevsimde yapılabilir. Yalnızca üç yaşından küçük çocuklarda, daha iyi ve dikkatli, klinik muayene gerekmektedir.

 

Horlama Ameliyatı (UPPP):

Radyofrekans ve cerrahi yöntemler gelişmiştir.

Larenks (Gırtlak); Selim Tümörler (Nodül, Polip):

Ses telleri üzerindeki selim oluşumlar, genel anestezi altında, mikroskop ile büyütülerek, ağız yoluyla yerleştirilen tüp vasıtasıyla, özel aletler kullanılarak, ses tellerine zarar vermeden alınır.

Kronik Orta Kulak İltihabı Cerrahisi (Timpanoplasti, Mastoidektomi):

İşitme kaybı, kulakta akıntısı ve zaman zaman oluşan kulak ağrısıyla, karakterize kronik orta kulak iltihabı, ilaç tedavisine cevap vermiyorsa, genel anestezi altında ve mikroskop kullanılarak ameliyat edilir. Orta kulaktaki tüm iltihap hücreleri temizlenir. Kulak kemikçiklerinde (çekiç, örs, üzengi) bir erime varsa, kemik zincirde bir montaj gerçekleştirilir. Aynı zamanda, delik olan kulak zarı da yamanır.

SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Hematoloji, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Güncelleme Tarihi: 3/7/2019 1

DİĞER HABERLER
 • KBB UZMANI OPR. DR. FUAT KARAKUŞ SANKO HASTANESİ’NDE

 • ANESTEZİ UZMANLARI BULUŞUYOR

 • OHSAD KURULTAYI 2019

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE YENİ MERKEZ

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ

 • BAŞARILI ANNE SÜTÜ UYGULAMALARI

 • DİYABET ÇOCUKLARDA DA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLADI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL MÜDÜRÜ DR. KİLECİ: - “YILBAŞLARI ÜMİT VE HEYECANI BİR ARADA BARINDIRAN, ÖZEL ANLAMLAR YÜKLEDİĞİMİZ GÜNLERDİR”

 • HEMŞİRELİK HAFTASI MESAJI

 • GAZİANTEP’İN KURTULUŞ BAYRAMI

 • GAZİANTEP SAĞLIKTA KALİTE GÜNLERİ TOPLANTISI

 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. NİHAT AKGÜL SANKO’DA

 • PULMONER REHABİLİTASYON MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL MÜDÜRÜ DR. KİLECİ: “BÜYÜK ÖNDERİMİZ, ULUSLARIN GELECEĞİNİN EĞİTİM VE EĞİTİMCİYE VERİLEN DEĞERLE YERİNİ BULACAĞININ ALTINI ÇİZMİŞTİR''

 • KALP RAHATSIZLIĞI YAŞAYAN ÇİFT ŞİFAYI SANKO’DA BULDU

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE YENİ YIL KUTLAMASI

 • GAZİANTEP ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ KURULDU

 • YAZ AYLARINDA SIVI TÜKETİMİ

 • KANSIZLIK VE BESLENME

 • PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI DR. METİN ARICI, HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, GAPSHOES’TA STANT AÇTI

 • NÖROLOJİ UZMANI DR. FIRAT, SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE

 • KARNELER ALINDI YAZ TATİLİNDE NELER YAPILABİLİR

 • ANESTEZİ UZMANLARI BULUŞTU

 • ASİD BAŞKANI DR. YILDIRIM’IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

 • HEMŞİRELİK HAFTASI MESAJI

 • SINAV KAYGISI VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

 • SAĞLIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİLERİ ASİD’İN İFTARINDA BİR ARAYA GELDİ

 • YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

 • HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLAMASI

 • “KİMLER BÖBREK NAKLİNDE CANLI VERİCİ OLABİLİR?”

 • PROF. DR. YURDANUR KILINÇ SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE BAYRAMLAŞMA

 • DUYGUSAL YEME BOZUKLUĞU

 • GEBELİKTE TARAMA TESTLERİ VE AMNİYOSENTEZ

 • KBB HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ ALPER KANMAZ SANKO’DA

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ FUARDA STANT AÇTI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDEN SERTİFİKA PROGRAMI

 • İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

 • ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ OKULLARDA ANLATILDI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KADROSUNU GENİŞLETİYOR

 • 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

 • SANKO HASTANESİ KADROSUNA YENİ İSİMLER EKLİYOR

 • 2019 YILININ İLK ÜÇÜZ BEBEKLERİ HASTANEMİZDE DÜNYAYA GELDİ

 • OPR. DR. ÇAĞDAŞ DEMİROĞLU SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE

 • DEMANS HASTA OKULU DÜZENLENİYOR

 • SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE DR. SERMET KİLECİ ATANDI

 • RADYOLOJİ UZMANI PROF. DR. AYHAN ÖZKUR SANKO’DA

 • KARNE HEYECANI KAYGIYA DÖNÜŞMESİN

 • “MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR”

 • 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ

 • ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMATOLOJİ KLİNİĞİ

 • DEMANS HASTA OKULU DÜZENLENDİ

 • 18 EKİM DÜNYA MENOPOZ GÜNÜ

 • DR. BURCU GÖKALP ÖZCAN SANKO’DA

 • ÇOCUK CERRAHİSİ UZM. DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇOLAK, SANKO’DA

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE HALKA AÇIK KONFERANS

 • DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE DE KUTLANDI

 • BUILDEAST YAPI VE GAYRİMENKUL FUARLARI

 • MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI

 • BEYİN, OMURİLİK VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI OPR. DR. YAYLA SANKO’DA

 • GASTROANTEP’TE SANKO ÜNİVERSİTESİ DE YER ALIYOR

 • ÇOCUĞU OKULA BAŞLAYACAK AİLELERE UYARILAR

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ VE SANKO PARK AVM ÇALIŞANLARINA İFTAR

 • SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE GÜLÜMSEME EĞİTİMİ VERİLDİ