ÖZEL SANİ KONUKOLU HASTANESİ’NDEN UZM. PSİKOLOG SÜYÜR:-“ERGENLİK VE DEPRESYON”

-‘’ERGEN, ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN BİTİŞİNİN YASINI TUTAR. ZAMAN

ZAMAN GENÇ, GEREK ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ, GEREKSE

FARKLI YAŞAM OLAYLARININ DA ETKİSİYLE, YAS SÜRECİNİ DAHA

YOĞUN YAŞAYARAK DEPRESYON BELİRTİLERİ GÖSTEREBİLİR’’

-‘’SEVGİ VE ANLAYIŞ GÖSTERMEK ERGENİN BU DÖNEMİ ATLATMASINDA YARDIMCI OLACAKTIR’’

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Uzman Psikologu Melis Tümer Süyür, “Ergen, çocukluk döneminin bitişinin yasını tutar. Zaman zaman genç, gerek ergenlik dönemi özellikleri, gerekse farklı yaşam olaylarının da etkisiyle, yas sürecini daha yoğun yaşayarak depresyon belirtileri gösterebilir” dedi.

Süyür, “Ergenlik ve Depresyon’’ konusunda yaptığı açıklamada, ergenlik döneminde bireyin hem bedensel hem ruhsal hem de toplumsal alanda değişime, dönüşüme uğradığına dikkati çekti.

“Büyümek ergenliğe özgü değildir, çocuklar da büyürler ama pek fazla değişmezler. Ergenler ise hem büyür, hem de değişirler” diyen Süyür, şöyle devam etti:

“Ergenlik bazı yazarlara göre ‘ikinci doğum’dur. Dolto, ergenlerin de tıpkı yaşama alışmaya çalışan yeni doğan bebekler gibi, kırılgan ve dayanıksız olduklarını belirterek, onları kabuk değiştiren yengeçlere benzetir. Yengeçler kabuk değiştirdikleri dönemde zayıf ve savunmasızdırlar. Eğer bu dönemde yaralanırlarsa bu yaranın izini tüm yaşamları boyunca taşırlar. Dolayısıyla ergenlik, bireyin oldukça zayıf ve duyarlı olduğu bir süreçtir.

Ergenlik bir hastalık olmadığı gibi doğal ve gerekli bir süreçtir. Ancak kimi zaman yetişkinlikte görülen ruhsal rahatsızlıkların başladığı dönemdir de. Bireyin birçok cephede birden mücadele etmek zorunda olduğu zorlu bir dönemdir. Ergenlik sürecinin zorunlu aşamalarından biri, çocukluk döneminin bittiğinin kabullenilmesi ve yeni bir dönemin gerektirdiği tüm yeni tanımlamaların yapılmasıdır.”

Ergenin, “çocukluk döneminin bitişinin yasını tutacağını” kaydeden Süyür, yasın, yapılandırıcı ve düzenleyici nitelikleriyle ergenliğe damgasını vuracağına dikkati çekti.

Ergenlikte yasın bütünüyle olumsuz olmadığını, ancak bu sürecin olumlu olabilmesinin bazı koşullara bağlı olduğunu ifade eden Süyür, “Zaman zaman genç, gerek ergenlik dönemi özellikleri, gerekse farklı yaşam olaylarının da etkisiyle, yas sürecini daha yoğun yaşayarak depresyon belirtileri gösterebilir” ifadelerini kullandı.  

 DEPRESYON NEDİR? 

Süyür ,ergenlikte görülen depresyonla ilgili olarak da açıklamalar da bulunarak, şu hatırlatmaları yaptı:

“Gençlerde ilgi ve etkinliklerde azalma, uyku ve iştah bozuklukları, içe kapanma, arkadaş ilişkilerinde bozulma, okul başarısında düşme gibi belirtilerle görülebilir. Uzun süre devam eden (haftalarca), işlevselliği bozan (günlük rutinleri sürdürme, zevk aldığı aktiviteleri yapmama veya yapılan aktivitelerden zevk alamama) keder depresyon olarak tanımlanabilir. Fakat her keder depresyon değildir. Birkaç saat veya gün süren keder, kendini üzgün hissetmek depresif duygu durumudur. Kişi depresyonda olsa bile bazen başkalarına fark ettirmeyebilir. Yüzü gülebilir, mutlu görünebilir.”

ERGENLİKTE DEPRESYON

“Ergenlikten yetişkinliğe adım atılan dönemde gençlerde görülen, depresif duygu durumunun sürekli olması veya sıklıkla tekrarlanması, aileyle ve arkadaşlarla ilişkilerde sorun yaşanması, madde kullanımı ve/veya diğer olumsuz davranışlar depresif bozukluğu işaret ediyor olabilir” sözleriyle ergenlikte depresyon konusuna değinen konuşan Süyür, şunları kaydetti:

“Ailede boşanma, ayrılık, ölüm gibi benlik saygısını azaltan durumlarda pek çok gencin ilk tepkisi davranış bozukluğu biçiminde olabilir. Gencin birden umursamaz bir tavır takındığı, derslerine boş verdiği, okuldan kaçmaya, öğretmenlere karşı gelmeye başladığı gözlenebilir. Açıkça yas tutamayan, depresyon belirtisi gösteremeyen genç, dolaylı yoldan depresyonu aşmaya çabalar. Kolay arkadaş edinemeyen genç de ilişki alanını daraltıp yalnız kalacağı uğraşlara yönelebilir.’’

Süyür, kimlik krizi konusuna değinerek, “Tanımını yaptığımız depresyon gençlik çağında tüm belirtileriyle birlikte çok seyrek olarak görülür. Fakat ortaya çıkan bu belirtiler gençlik dönemine özgü belirtiler de olabilir. Kim olduğunu, yaşam amacını, değerlerini ve geleceği sorgulayan ergen bu süreçte cinsel, toplumsal ve mesleki kimliğini de oluşturur. Bazen bu süreç, sosyal uyumu hafif derecede bozacak nitelikte çalkantılı geçer ki, bu duruma kimlik krizi diyoruz” tanımlamasını yaptı.

Kimlik krizi sonunda ergenin sağlıklı kimlik gelişimini tanımlayabileceğini ancak, ruhsal çökkünlük, davranış sorunları, aşırı taşkınlık ve öfke nöbetleriyle seyreden kimlik kargaşası durumu da yaşayabileceğinin altını çizen Süyür, bu dönemin kimlik gelişimi tamamlanana kadar ve geleceğe dair beklentiler ve rol tanımları netleşene kadar devam edebileceğini, ortaya üstü örtülü, dolaylı ya da depresyonu düşündürebilecek belirtiler çıkabileceğini ifade etti. Süyür, belirtileri şu şeklide sıraladı:

“Genç can sıkıntısı çeker ve tedirgindir, hiçbir işle uzun süre ilgilenemez, bir uğraştan ötekine yönelir, istekle başladığı bir işten çabuk bıkar; coşku ile bezginlik arasında gider gelir, dikkatini yoğunlaştırmakta güçlük çeker; okuduğunu anlamaz, unutkanlıktan dalgınlıktan yakınır, ders dinleyemez, başarısı düşer, bedeniyle uğraşır.

Depresyon, çok çeşitli durumlara ve stres yaratan faktörlere karşı verilen bir tepkidir. Ergenlerde depresif duygu durumu yaygın olarak görülebilmektedir, çünkü bu normal olgunlaşma/büyüme sürecinin, bu sürece eşlik eden stres faktörlerinin ve bağımsızlığını elde etmek için anne-babayla çatışmanın bir parçası olabilmektedir.’’

Depresif duygu durumunun, bir arkadaşın ya da akrabanın ölümü, sevgiliden ayrılmak ya da okulda başarısız olmak gibi rahatsızlık verici olaylara ve durumlara karşı bir tepki olabileceğinin altını çizen Süyür, özgüvenleri düşük, kendilerini kıyasıya eleştiren, olumsuz olaylar ve durumlar üzerinde kontrol gücünün olmadığını düşünmeye eğilimli ergenlerde, stres yaratan olaylar ve durumlarla karşılaşmanın depresyon riskini artırabildiğini bildirdi.

ERGENLİKTE DEPRESYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ergenlerde depresyonun, yetişkinlerde görüldüğü gibi tipik belirtilerle seyretmeyebileceğini vurgulayan Süyür, “Ergenlerde depresyon tanısı koymak bazen zor olabilmektedir, çünkü ergenlik döneminde duygusal iniş ve çıkışlar normal bir süreç de olabilmektedir. Bazen dünyanın harika bir yer olduğu düşüncesiyle kendini iyi hisseden ergen, bazen de hayatın berbat bir şey olduğunu düşünebilir. Bu düşünceler birkaç saat içinde değişebileceği gibi birkaç gün bile sürebilir” yorumunu yaptı.

Depresif duygu durumunun sürekli olmasının, okul başarısının düşmesinin, aileyle ve arkadaşlarla ilişkilerde sorunlar yaşanmasının, madde bağımlılığı ve diğer olumsuz davranışların önemli işaretleri olduğunun altını çizen Süyür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yemek ve uyku örüntüsünde genel değişiklikler, arkadaşlardan ve sosyal etkinliklerden uzaklaşma, reddedilme ve başarısızlık konusunda aşırı hassasiyet gösterme, otorite figürüyle sorunlar yaşama, okul başarısının düşmesi, madde, alkol ve/veya sigara bağımlılığı, evden kaçmayla ilgili sözler ve teşebbüslerde bulunma, düşmanca, saldırganca ve riskli davranışlarda bulunma, intihar düşüncesi veya manipulatif intihar girişimleri, üzüntü ve umutsuzluk hali, enerjinin ve motivasyonun düşük olması, hiçbir şeyden zevk alamama, öfkeli olma, eleştirilere karşı aşırı tepkili olma, ideallerine ulaşamayacağına dair yetersizlik hissi, özgüvenin düşük olması ve suçluluk duygusu hissetme, kararsızlık, konsantre olamama, unutkanlık, genel huzursuzluk hali, kötü giden olayların kendisinden kaynaklandığını düşünme, gruplara dahil olmama ve yalnız kalma isteği, kendine karşı düşüncelerde olumsuz tavır sergileme.

Depresyonda olan gençte bu belirtilerin hepsi birden görülmeyebilir; bu belirtilerden bir kısmı gözlemlendiğinde çocuğunuzu profesyonel yardım alma konusunda ikna etmeye çalışın. Çocuğunuz profesyonel yardımı reddetse bile, bir uzmana danışarak ona nasıl ulaşmanız gerektiği konusunda yardım almanız önemlidir. Ancak ergenlik döneminin özellikleri ile benzerlik gösteren belirtiler de söz konusu olabilir. Dolayısıyla depresyon belirtileriyle karıştırılabilecek ergen özellikleri konusunda dikkatli olmak gereklidir.”

DEPRESYON BELİRTİLERİYLE KARIŞTIRILABİLECEK ERGEN ÖZELLİKLERİ

Ergen özelliklerini “Can sıkıntısı ve tedirginlik hissinde artış, hiçbir işle uzun süre ilgilenememe, istekle başladığı işten bile çabuk uzaklaşma, coşku ve bezginlik arasında duygu ve davranış değiştirme, dikkatini yoğunlaştırmada güçlük çekme, okuduğunu anlayamama, genel unutkanlık ve dalgınlık hali gösterme, ders dinleyememeye bağlı olarak akademik başarıda düşüş gösterme, daha önce zevk aldığı şeylerden ve genel olarak hayattan zevk alamama veya daha az zevk alma” olarak açıklayan Süyür, ergenlik döneminde depresyon geçirme olasılığını artıran nedenleri şu şekilde özetledi:

“Stres altında olmak veya olduğunu hissetmek, kayıp yaşamak, dikkat ve öğrenme problemi yaşamak, anksiyete ve davranış problemi yaşamak, kişisel yatkınlık, aileyle çatışma yaşamak, daha önce depresyon atağı geçirmiş olması, bazı davranış bozuklukları gösterme, kardeş doğumu, alıştığı bir ortamın veya durumun değişmesi, arkadaş ilişkilerinde bozulma, yaşantılar ve yaşam alanları depresyon riskini arttırmaktadır. Kalıtımsal etki önemli olmasına rağmen tek başına neden olarak göstermek için yeterli veri vermemektedir. Yaşantılar, kişisel yatkınlık, yaşam alanları önemlidir.” 

KİŞİ DEPRESYONU KENDİ BAŞINA ÇÖZEBİLİR Mİ?

Ağır depresyon vakalarının, yaşam boyu süreç haline geleceğini ve uzman yardımı gerektirdiğini belirten Süyür,  gencin, yaşadığı durumlarla tek başına baş edemeyerek riskli ve kendine zarar veren davranışlara yönelebileceğini anımsattı.

Aile desteğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Süyür, şu değerlendirmede bulundu:

“Depresyon yaşayan gençlerin, genellikle ailesiyle ve çevresiyle ilişkileri sürekli gergin ve bozuk olabilir. Gençlerin bir bölümünde ise karamsarlık, isteksizlik, üzüntü, yalnızlık gibi içe çekilme belirtileri egemendir. Belirtileri ne olursa olsun depresyonda olan bu gençlerin, sorunlarla karşılaştıklarında bunları çözemediklerinden, güç durumlarda konuşacak, danışacak birini bulamadıklarından yakınmaları ilginçtir.

Aileleriyle araları gergin olan gençlerin önemli bir bölümü, yaşıtlarının desteğinden de yoksundur. Genç, kısa bir süre bile olsa umutsuzluk, güçsüzlük, değersizlik duygularını yaşadıktan sonra benlik saygısına indirilen ani bir darbe sonucu çevresine duyduğu öfke ve kızgınlığı kendisine yöneltebilir. Bu kızgınlık ve öfkenin yoğunluğu, kendisine zarar vereceği girişimleri tetikleyebilir.”

Bazen ailelerin gencin sorunlarını yadsıyabileceğini ve tedaviden kaçınabileceğini hatırlatan Süyür, “Ancak bu durum problemlerin katlanarak büyümesine neden olur. Bu durumda yapılması gereken ilişkilerin gözden geçirilmesi, sorunların mutlaka ele alınmasıdır. Aile içi dengeyi bozan nedenlerin araştırılması, bunalıma yol açan örseleyici yaşantıların değerlendirilmesi gerekir” uyarısını yaptı.

Ergenin her şeyden önce anlaşılma ve değer görme duygusunu yaşaması için anne-babanın, ergene yönelik gerek söz gerekse davranışları konusunda hassas olması gerektiğini belirten Süyür, şu bilgileri verdi:

“Aksi takdirde ergen bu duygularını tatmin adına farklı çevrelere ihtiyaç duyabilir. Çeşitli sorun ve konularda ergen objektif bir biçimde saygıyla dinlenmeli ve ortak paydalar bulunmaya çalışılmalıdır. Bu dönemde nasihatler genellikle işe yaramaz, sadece ergenin o an ebeveyni dinlemesini sağlar, uzun vadede çözüm değildir. Sevgi ve anlayış göstermek ergenin bu dönemi atlatmasında yardımcı olacaktır.”

Evdeki genel ortamın gergin olmaması konusunda da uyarıda bulunan Süyür “Genç duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceği bir ortama ve kişilere ihtiyaç duyar. Bu dönemde ise bu ihtiyacı çok daha yoğundur. Bazen sadece dinlemek, yargılamamak ve anlayış göstermek, birlikte vakit geçirmek, gence yalnız olmadığını hissettirmesi açısından önemlidir. Ancak mutlaka bu konuda bir uzman desteği de alınmalıdır” diyerek, konunun önemine dikkati çekti.

ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DEPRESYON TEDAVİ EDİLMEZSE

Ergenlik döneminde görülen depresyonun tedavi edilmemesi halinde karşılaşılabilecek sorunlardan bahseden Süyür, açıklamasını şöyle tamamladı:

‘’Ergenlik döneminde tedavi edilmeyen depresyon kronikleşir, duygu durumundaki bozukluk halleri devamlılık arz ederek seyreder, çevreleriyle olan ilişkileri kopukluklar yaşanarak devam eder, aile içinde şiddet göstermeye meyilli olabilirler, kendileri ve aile bireyleri için mutsuz bir yaşam ortamı yaratabilirler, depresyonun yarattığı ruh halinden kısa süre de olsa uzaklaşabilmek için alkol ve madde kullanımına yatkın olabilirler. Mutsuzluk aniden gelmez, onu hazırlayan nedenler vardır. Anne baba olarak yapabileceğimiz en önemli şey bu dönemde iletişim kanallarını açık tutmak ve çocuğumuza destek olmaktır.’’                      

 

Güncelleme Tarihi: 5/20/2015

DİĞER HABERLER
 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDEN SPORA DESTEK -GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ VOLEYBOL VE AMPUTE FUTBOL TAKIMLARINA SAĞLIK DESTEĞİ SAĞLANACAK

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE ORGAN NAKLİ -KADAVRADAN BÖBREK NAKLEDİLEN MERYEM YILMAZ: -“AYLARDIR GELECEK MÜJDELİ HABERİ BEKLİYORDUM” -PROF. DR. YÜZBAŞIOĞLU: “MERKEZİMİZİN BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK BİR İHTİYACI GİDERMESİ EN BÜYÜK MÜKAFATIMIZDIR”

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR -BESLENME VE DİYET UZMANI GÖKÇE BAŞKÜLEKÇİ GÖREVE BAŞLADI

 • SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ UZMAN PSİKOLOGU GÖKÇE DERTLİ: -“OKUL FOBİSİ, KUVVETLİ BİR ENDİŞE NEDENİYLE ÇOCUĞUN OKULA GİTMEYİ REDDETMESİ YA DA BU KONUDA İSTEKSİZ GÖRÜNMESİDİR”

 • KURBAN BAYRAMINDA BESLENME -BESLENME VE DİYET UZMANI GÜLEN MAVİ: -“KURBAN ETİ TÜKETİLİRKEN, ETİN NASIL PİŞİRİLECEĞİ, NE KADAR VE HANGİ BESİNLERLE TÜKETLECEĞİ DE ÖNEMLİ”

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE İŞBAŞI EĞİTİM KURSU -GENEL MÜDÜR YUSUF ZİYA YILDIRIM: “İŞKUR İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE DÜZENLENEN PROGRAM SYESİNDE PEK ÇOK KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANDI”

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NE TEŞEKKÜR ZİYARETİ -DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NECDET OSAM, GENEL MÜDÜR DR. YILDIRIM’A TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDU

 • BABADAN KIZINA BÖBREK NAKLİ -FİLİZ ÜNAL: “BABAM SAĞOLSUN” -MEHMET FAHRETTİN ASLAN: “BABA YÜREĞİ, DAHA FAZLA DAYANAMADIM VE BÖBREĞİMİ VERDİM. MUTLUYUM”

 • 18 EKİM DÜNYA MENOPOZ GÜNÜ -YRD. DOÇ. DR. ESRA ÖZKAPLAN: -“MENOPOZ KÖTÜYE GİDİŞ DEĞİLDİR”

 • SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NİN KADROSU GÜÇLENDİRİLİYOR -NÖROLOJİ UZMANI DR. MESUT BULUT, HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • DÜNYA HEPATİT GÜNÜ -ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. REZAN HARMAN: “TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 4 MİLYON HEPATİT HASTASI VAR” -“HEPATİT B HASTALIĞI EN ÇOK ESKİŞEHİR, DİYARBAKIR, ANTALYA, ADANA, ERZURUM VE SİVAS’TA GÖRÜLÜYOR”

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE ORGAN NAKLİ -İKİ HASTA KADAVRADAN NAKİLLE YENİDEN HAYAT BULDU

 • AĞABEYİNE BÖBREĞİNİ VERDİ -ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLA, KARDEŞTEN AĞABEYE BÖBREK NAKLİ YAPILDI

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE BÖBREK NAKLİ -YUSUF DEMİRBAŞ: “EŞİME YAPTIĞI FEDAKÂRLIKTAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM. İYİ GÜNÜMDE OLDUĞU GİBİ KÖTÜ GÜNÜMDE DE YANIMDA OLDU”

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE YENİ YIL KUTLAMASI

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE ORGAN NAKLİ -ABLASI ESRA’YA BÖBREĞİNİ VEREN ESMA YILMAZ: “KÜÇÜKKEN KARDEŞ KAVGASI YAPIYORDUK ŞİMDİ HAYAT KAVGASI YAPIYORUZ”

 • ASKERLERE ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ ANLATILDI -SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI OPR. DR. GÜRER: -“ORGAN BAĞIŞINDA CANLIDAN NAKİLLER KADAR, KADAVRADAN NAKİLLERİN DE ARTMASINI ÜMİT EDİYORUZ”

 • ASİD GENEL BAŞKANI DR. YUSUF ZİYA YILDIRIM: -“2016 YILININ HERKESİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILADIĞI YIL OLMASINI DİLİYORUZ”

 • YILBAŞINDA NASIL BESLENMELİ - SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ BESLENME VE DİYET UZMANI MAVİ: “YILBAŞI SOFRALARINDAN SAĞLIKLI BESLENME ADINA EN AZ ZARARLA KALKMAK İÇİN ÇABA HARCANMALIDIR”

 • “GRİP VE GRİP AŞISI” - ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DR. HARMAN “GRİP, BİRÇOK FARKLI HASTALIĞI TETİKLEYEBİLECEĞİNDEN CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR HASTALIKTIR”

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ GAPSHOES’TA STANT AÇTI

 • DÜNYA AIDS GÜNÜ -DR. REZAN HARMAN: “AIDS, İNSANLARDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÇÖKMESİNE NEDEN OLAN BULAŞICI BİR HASTALIKTIR” -“SAĞLIK BAKANLIĞI 2013 VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE'DE TOPLAM 6.802 HIV/AIDS HASTASI BULUNUYOR”

 • OKUL BAŞARISI VE AİLE -UZMAN PSİKOLOG SÜYÜR: “ÇOCUK YETİŞTİRMENİN BİLİMSEL İLKE VE YÖNTEMLERİ VARDIR. BU İLKELER ÇOĞUNLUKLA EVRENSELDİR”

 • OKUL DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARDA BESLENME -SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ BESLENME VE DİYET UZMANI BAŞKÜLEKÇİ: -“HIZLI BÜYÜME, GELİŞME VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNİ KAPSAYAN OKUL DÖNEMİ, SAĞLIKLI BESLENME AÇISINDAN DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIR”

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE HALKA AÇIK KONFERANS -OPR. DR. GÜRER, “BÖREK NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI” KONUSUNU ANLATTI

 • “MEME KANSERİ VE MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ” -YRD. DOÇ. DR. ERDAL UYSAL: “DÜNYADA MEME KANSERİNDE HER YIL YENİ VAKA SAYISI YAKLAŞIK BİR MİLYONDUR” -“ERKEN TANI KONULDUĞUNDA BU HASTALIKTAN YÜKSEK ORANDA TAMAMEN KURTULMA ŞANSI VARDIR”

 • ORGAN BAĞIŞI HAFTASI -ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ, SANKO PARK’TA KURDUĞU STANTTA BİLGİLENDİRME YAPIYOR

 • ÇOCUKLARDA ATEŞE DİKKAT -ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ÇAĞATAY KABAK: -“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HENÜZ GELİŞMEMİŞ 3 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI SIK GÖRÜRLÜR”

 • ANADOLU SAĞLIK İŞLETMELERİ DERNEĞİ BAŞKANI DR. YILDIRIM: -“KENETLENMEYE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • TEKNOLOJİ VE GÖZ SAĞLIĞI -GÖZ HASTALIKLARI UZMANI YRD. DOÇ. DR. EVİŞEN: -“AKILLI TELEFONLARIN EKRANI MAT OLMALI” -“BİLGİSAYAR EKRANI GÖZ SEVİYESİNİ AŞMAMALI”

 • DR. MEHMET AKSOY, ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE

 • DÜNYA DİYABET GÜNÜ -PROF. DR. MEHMET BAŞTEMİR: -“DİYABET, SIKLIĞI VE YARATTIĞI SORUNLAR NEDENİYLE ÖNEMİ GİTTİKÇE ARTAN BİR SAĞLIK SORUNU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR”

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ HEKİM KADROSUNU GENİŞLETİYOR -NÖROŞİRURJİ UZMANI OPR. DR. KADİR ÇINAR HASTA KABULÜNE BAŞLADI

 • 14 MART TIP BAYRAMI -ASİD BAŞKANI DR. YILDIRIM: -“HEKİMLİK ULVİ BİR MESLEKTİR”

 • SINAV KAYGISI -UZMAN PSİKOLOG MELİS TÜMER SÜYÜR: -“HEYECAN SINAVIN DOĞAL SONUCUDUR. ÖNEMLİ OLAN HEYECANI PANİĞE DÖNÜŞTÜRMEMEKTİR”

 • DÜNYA KADINLAR GÜNÜ -SANKO ÜNİVERSİTESİ VE ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

 • “LAPAROSKOPİK ÜROLOJİ” EĞİTİM TOPLANTISI -REKTÖR PROF. DR. AHMET SINAV: “BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR”

 • BABADAN KIZINA BÖBREK NAKLİ -ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞARILI BİR OPERASYONLA BABASININ BÖBREĞİ, 18 YAŞINDAKİ KIZINA NAKLEDİLDİ

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ -GASTROENTEROLOJİ UZMANI DR. NİMET YILMAZ GÖREVE BAŞLADI

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ FUARDA SAĞLIK HİZMETİ VERİYOR

 • ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ UZMANI DR. DUYGU ERDOĞDU, HASTANEMİZDE GÖREVE BAŞLADI

 • OKULA DÖNÜŞ VAKTİ -ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ PSİKOLOGU ÖZTURAN: -‘’ÇOCUKLA BİLİKTE AİLELERİN DE AYNI HEYECANI YAŞAMASI, ÇOCUKLARDA OKULA TEKRAR MOTİVE OLMAYI KOLAYLAŞTIRIR’’

 • SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ “GAPTARIM’’ VE ‘’GAPFOOD’TA

 • MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE -ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ UZMAN PSİKOLOĞU SÜYÜR: -“BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK MÜMKÜN, ‘’KİŞİ BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK İÇİN KARARLI OLMALIDIR’’

 • ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE YARIYIL TATİL İÇİN ÖNERİLER -ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ UZMAN PSİKOLOĞU DERTLİ: -“AİLELER DÜŞÜK NOTLAR İÇİN ÇOCUKLARINI YARGILAMADAN VE YADIRGAMADAN ÇOCUKLA BİRLİKTE ÇÖZÜM YOLLARINI ARAMALI”

 • “SAĞLIK YÖNETİCİSİNİN GÜNDEMİ” -SASDER BAŞKANI DR. MELİH BULUT; -“ÜÇ YILDAN BERİ PLANLADIĞIMIZ TOPLANTININ İLKİNİ GAZİANTEP’TE DÜZENLEMEKTEN MUTLUYUZ”

 • “SAĞLIK YÖNETİCİSİNİN GÜNDEMİ” PANELİ 17 OCAK’TA YAPILACAK

 • HALKA AÇIK SAĞLIK KONFERANSI -ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI DR. YÜCEL: -“ALZHEİMER HASTALIĞININ EN SIK BAŞLAMA BİÇİMİ UNUTKANLIKTIR”

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE HALKA AÇIK KONFERANS -ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ UZMANI DR. ERDOĞDU: “SINAV KAYGISI, ÖNCESİNDE ÖĞRENİLEN BİLGİNİN SINAV SIRASINDA ETKİLİ BİR BİÇİMDE KULLANILMASINA ENGEL OLUR VE BAŞARININ DÜŞMESİNE YOL AÇAR”

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDEN KARNE UYARISI -UZMAN PSİKOLOG MELİS TÜMER SÜYÜR: “KÖTÜ KARNEDEN SADECE ÇOCUĞUNUZ SORUMLU DEĞİLDİR” -“ÖNEMLİ OLAN KARNE HEYECANINI KARNE SENDROMUNA ÇEVİRMEMEKTEDİR”

 • 33 YILLIK EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ -YUSUF YÜCE: “EŞİM BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

 • “YILIN BAŞARILI SAĞLIK GİRİŞİMCİSİ VE SAĞLIK YÖNETİCİSİ” ÖDÜLÜ ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİCİSİ ÖZYILMAZ, HOSPİTAL MANAGER DERGİSİ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE HALKA AÇIK KONFERANS -YRD. DOÇ. DR. AKSOY’DAN “ŞİŞMANLIK KADER DEĞİL” KONULU KONFERANS

 • ÖZEL SANİ KONUKOLU HASTANESİ’NDEN UZM. PSİKOLOG SÜYÜR:-“ERGENLİK VE DEPRESYON”

 • HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLAMALARI -ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE HEMŞİRELİK HAFTASI COŞKUYLA KUTLANIYOR

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE 14 MART TIP BAYRAMI

 • ÇAPRAZ BÖBREK NAKLİ -DOÇ. DR. M. FATİH YÜZBAŞIOĞLU: -“ÇAPRAZ BÖBREK NAKLİYLE UYUMSUZLUK OLAN ÇİFTLERİN, UYUMLU OLACAK BAŞKA ÇİFTLERLE EŞLEŞTİRİLME ŞANSI ORTAYA ÇIKIYOR”

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE BÖBREK NAKLİ

 • ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ KADROSUNU BÜYÜTÜYOR -BESLENME VE DİYET UZMANI GÜLER EZGİ ÖĞÜT, GÖREVE BAŞLADI

 • KALP SAĞLIĞI HAFTASI -SANKO ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ UZMANI YRD. DOÇ. DR. SERÇELİK: -“KALP VE DAMAR HASTALIKLARI, BÜTÜN ÜLKELERDE SIK GÖRÜLEN ÇOK CİDDİ BİR HASTALIKTIR”

 • PANİK BOZUKLUĞU -PSİKOLOG ÖZTURAN: “PANİK BOZUKLUĞU GÜNÜMÜZDE DAHA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLAYAN BİR RAHATSIZLIK”

 • ANNESİNİN BÖBREĞİYLE YENİDEN SAĞLIĞINA KAVUŞTU -DİYALİZ HASTASI 26 YAŞINDAKİ BURAK SATILMIŞ’A, ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE YAPILAN BAŞARILI BİR OPERASYONLA ANNESİNİN BÖBREĞİ NAKLEDİLDİ

 • ÖZEL HASTANELER PLATFORMU DERNEĞİ TOPLANTISI -BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTILARI’NIN DÖRDÜNCÜSÜ GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 • YENGEDEN KAYINBİRADERE BÖBREK NAKLİ -SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLA, DİYALİZ HASTASI METİN ÇAPAR’A, YENGESİNDEN BÖBREK NAKLEDİLDİ -METİN ÇAPAR: -“AİLE BAĞLARIMIZ VE YENGEMİN FEDAKARLIĞI HERKESE ÖRNEK OLMALI”

 • 13 YAŞINDAKİ ZEHRA’YA ŞANS DOĞUM GÜNÜNDE GÜLDÜ -SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ’NDE BÖBREK NAKİLLERİ DEVAM EDİYOR -ZEHRA BABACAN: “DOĞUM GÜNÜMDE ALDIĞIM EN GÜZEL HEDİYE OLDU”