Kapalı Devre Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

GAZİANTEP ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ A.Ş.
(SANKO ÜNİVERSİTESİ SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ)
KAPALI DEVRE GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri Sorumlusu sıfatıyla Gaziantep Özel Sağlık Hastanesi tarafından hazırlanmıştır.

Hastanemizin hizmet binası içerisinde bulunan giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, idari katlar, kafeterya, hasta bekleme alanları, hasta odalarının bulunduğu katlar ve diğer kat koridorları, otopark ve diğer hizmet alanlarında bulunan muhtelif sayıda güvenlik kamerası vasıtasıyla,  bina güvenliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla maksimum 60 gün süreyle görüntü kaydı yapılmaktadır. 60 gün sonra otomatik olarak silinmektedir.  Yapılan kamera kayıt işlemleri, hastanemiz idaresi ve güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Gaziantep Özel Sağlık Hastanesi https://www.sankotip.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen şekillerde talep edilebilir.

 


Güncelleme Tarihi: 2/4/2020 1:48:05 PM