Nükleer Tıp

Nükleer Tıp Ünitesi, hastalıkların teşhisinde ve organların çalışırlık durumlarının saptanmasında hizmet veren bir görüntüleme birimidir. Bu amaçla vücuda hiçbir zarar vermeyecek kadar düşük miktarda radyoaktif ilaçlar kullanılmaktadır. Böylece organların fonksiyonlarını yerine getirip getirmedikleri değerlendirilir. Anjiyografi ve radyolojik tetkikler darlık ve organ hasarlarını anatomik (yapısal) olarak belirlerken nükleer tıp yöntemleri organın yapısı normal olsa bile meydana gelen çalışma bozukluklarını göstermektedir.  

Nükleer Tıp Departmanı'nda yapılan başlıca tetkikler:      

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi SPECT (MPS)     

   Tiroid Sintigrafisi

   Kemik Sintigrafisi

   Böbrek Sintigrafisi

   Akciğer Sintigrafisi

   Beyin Sintigrafisi

   Gastrointestinal Sistem Sintigrafileri  

Nükleer Tıp, günümüzde tıbbın en hızlı ilerleyen ve mevcut teknolojilerden en yüksek oranda yararlanan dallarından birisidir. Hastanemiz, bu alanda uygun bilimsel alt yapıya sahip bir nükleer tıp birimi oluşturmuştur. Tüm organ sistemlerinin incelenmesi için E.CAM w/e Soft Siemens Gama kamera kullanılmaktadır.      

Telefon: 0. 342. 211 50 00 (1103 - 5207)

Randevu: 0.850.811 87 65
 
e – randevu: www.sankotip.com


Güncelleme Tarihi: 7/22/2019 5:58:08 PM