Organ Nakli Merkezi

Organ Nakli, organ yetmezliği olan hastalara uygulanan cerrahi bir işlemdir. Vücutta görevini yapamayan organın yerine ya beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden (kadavradan) bağış ile ya da canlı kişiden bağış yolu ile alınan organın hastaya nakil işlemidir.
 
Böbrek nakli,insanlar arasında en çok yapılan nakil olup,böbrek yetmezliğinin en iyi ve en başarılı tedavi yöntemidir.Nakilin başarılı olmasını sağlayan faktörler; hastane koşulları,ekibin tecrübesi,deneyim ve bilgisi, klinikte yakın takibi ile nakil sonrasında yeni böbreğin vücutta kalması için ilaçların düzenli kullanılmasıdır.
 
Türkiye'nin 600 yatak kapasitesi ile en büyük özel hastanesi olan hastanemizde Organ Nakil Merkezi toplam 114 yatak kapasiteli yoğun bakımları, laboratuvarları, radyolojik renal görüntüleme üniteleri,patoloji laboratuarı ve diyaliz cihazları ile transplantasyon cerrahi başkanlığında nefroloji, üroloji, patoloji, psikiyatri, endokronoloji, organ nakil anestezisi uzmanları ile organ nakil koordinatöründen oluşan bir ekip hizmet vermektedir.
 
Hastaneden mevcut 10 adet ameliyat salonundan 2 adet ameliyat salonu organ nakline ayrılmış olup, aynı anda alıcı ve vericiyi birlikte ameliyata alacak donanım ve altyapıya sahiptir.Organ Nakil Merkezi'ne bağlı 24 yataklı transplantasyon servisinde 8 adet monitörlü ve tam teşekkülü olup, organ alıcısı hastaların tek kalacağı özel odalar ayrı bir bölüm halinde hazırlanmıştır. Diğer 16 oda ise hasta ve vericilerin ayrı ayrı kalabileceği özel odalardan oluşmaktadır. Bu odalar hastaların her türlü ihtiyacına hizmet verecek özelliktedir. Son sistem diyaliz cihazlarıyla gereğinde hemodiyaliz yapılabilmekte ve nakil sonrası laboratuarda ilaç düzey testleri uygulanabilmektedir.Bunların yanı sıra müracaat eden hastalara Organ Nakil Koordinasyon Merkezi ve nakil sonrası kontroller için Organ Nakil Polikliniği hizmet vermektedir.
 
Telefon:0.342.211 50 00 (5175)

Randevu: 0.850.811 87 65
 
e – randevu: https://www.sankotip.com/hekimlerimiz-212-7


Güncelleme Tarihi: 9/6/2021 12:22:40 PM