Tanı Yöntemi

Polisomnografi (uyku testi), bu hastalığın tanısında altın standarttır. Uyku testi, farklı uyku evrelerini tanımamıza yarayan ve uyku bozuklukları tanısı için gerekli bilgilerin toplandığı bir tetkiktir. Bir gece hastalar yatırılarak tetkik edilir.

Uyku testi süresince vücutta devam eden aktiviteler (beyin dalgaları, kas hareketleri, göz hareketleri, ağız ve burundan solunum, horlama, kalp hızı ve bacak hareketleri) elektrot denilen, cilde yapıştırılan küçük metal diskler ile kaydedilir. Göğüs duvarına ve karnın etrafına takılan kemerler solunum çabası hakkında bilgi verir. Kandaki oksijen düzeyi parmağa takılacak bir alıcı ile sürekli ölçülecek, bir video kamera aracılığı ile uyku süresince görüntü kaydedilecektir. Bu cihazların hiçbiri ağrı verici değildir.

Tüm gece boyunca yapılan test sonucu ertesi gün uzman hekimce değerlendirilir. Uykuda solunumun kaç kez durduğu, süresi ve anormal diğer bulgular saptanır. Buna göre hastalığın derecesi belirlenir ve tedavi planlanır.

Güncelleme Tarihi: 4/10/2013 5:05:53 PM